V&V GEO, s.r.o.

REFERENCIE

Naša spoločnosť doteraz realizovala množstvo viac, či menej náročných geologických úloh. Z nich vyberáme a nižšie uvádzame len niekoľko zaujímavých a významnejších vykonaných prieskumov pre rôzne účely:

   Pozemné stavby pre administratívnu a občiansku vybavenosť:

   Pozemné stavby pre poľhospodárstvo, priemysel a štátnu správu

   Dopravné a iné líniové stavby

   Hydrogeologické úlohy

   Geologické prieskumy životného prostredia