V&V GEO, s.r.o.

KONTAKT


Sídlo spoločnosti:
Gruzínska 25
821 05 BRATISLAVA

Konktatná adresa:
Hríbová 2/A
821 05 BRATISLAVA

Konatelia spoločnosti:
RNDr. Ivan Vlasko
RNDr. Ivan Vlasko ml.
 

mob:     +421 905 646 271
             +421 903 246 271
tel:        +421 2 4341 0651

e-mail:   vlasko@geolog.sk
 

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri OS BAI.,
oddiel Sro, vložka číslo 40313/B

IČO: 36 354 651
IČ DPH: SK2022172416

Výpis spoločnosti z Obchodného registra

Aktuálne platné oprávnenie spoločnosti na vykonávanie geologických prác