V&V GEO, s.r.o.

INŽINIERSKA GEOLÓGIA

Hlavnou náplňou inžinierskogeologického prieskumu je zistiť a zhodnotiť geologické pomery na skúmanom území s dôrazom na posúdenie základovej pôdy a jej vlastností. Výsledkom je možnosť staticky bezpečného založenia stavby, v čo najekonomickejšom variante, na základe záverov a odporúčaní inžinierskeho geológa. V uvedenej oblasti geologického prieskumu poskytuje naša spoločnosť nasledujúce práce a tieto služby:

   Prieskum pre staveniská objektov a pre ich rekonštrukcie a rozšírenia

   Technické prieskumné práce a poľné skúšky

   Laboratórne skúšky zemín a hornín

   Riešenie stabilitných problémov

   Geologický dozor