V&V GEO, s.r.o.

HYDROGEOLÓGIA

V súčasnosti je cieľom hydrogeologického prieskumu hlavne vykonávanie prác súvisiacich s vyhľadávaním, projekciou a realizáciou zdrojov podzemných vôd pre rôzne účely a v rôznom rozsahu. Kvalitu vybudovania týchto zdrojov, ich optimálne využitie ako aj ochranu podmieňuje miera odbornosti zodpovedného riešiteľa konkrétnej úlohy. Naša spoločnosť poskytuje nasledujúce komplexné hydrogeologické prieskumné práce a služby:

   Prieskumy vodných zdrojov

   Hydrogeologické prieskumy v rámci stavebnej činnosti

   Terénne a laboratórne prieskumné práce

   Geologický dozor a ostatné hydrogeologické práce