V&V GEO, s.r.o.

Spoločnosť pre inžiniersku geológiu, hydrogeológiu a geologický prieskum životného prostredia

PROFIL   SPOLOČNOSTI

Dovoľte, aby sme Vás privítali na stránkach spoločnosti V&V GEO, s.r.o., ktorá vznikla v roku 2006 ako pokračovateľ odbornej činnosti dlhodobo dobre etablovaných fyzických osôb jej súčasných odborných garantov.

Spoločnosť vykonáva geologické prieskumné práce na celom území Slovenska, pre slovenských ako aj zahraničných objednávateľov. Pri poskytovaní našich služieb sa snažíme klásť dôraz na ich vysokú odbornosť a komplexnosť pri čo najväčšej efektívnosti. Dodržiavanie termínov a rozsahu dohodnutých prác a služieb v súlade so záujmami objednávateľa sú našimi prioritami. Pri subdodávkach spolupracujeme len so spoločnosťami, ktorých odbornosť a technické vybavenie zodpovedá všetkým predpísaným štandartom a kvalitatívnym normám.

Pracujeme na základe platného geologického oprávnenia na vykonávanie geologických prác právnickými osobami, zapísaným v registri geologických oprávnení MŽP SR pod číslom 2121. Podmienkou pre vydanie oprávnenia je odborná spôsobilosť odborných garantov spoločnosti, ktorá je pre jednotlivé odbory činnosti kontrolovaná v pravidelných intervaloch komisiou MŽP SR.

POSKYTOVANÉ   SLUŽBY

Poskytujeme komplexné technické a geologické práce a služby v týchto oblastiach geologického prieskumu:

REFERENCIE

Naša spoločnosť doteraz realizovala niekoľko stoviek viac, či menej náročných geologických úloh, a to pre developerské spoločnosti ako aj pre súkromné osoby. Z nich vyberáme a nižšie uvádzame niekoľko prieskumov, vykonaných za rôznym účelom pre významnejšie alebo inak zaujímavé projekty.